Παθολογικό Ιατρείο

Υπηρεσίες του Ιατρείου

εικονίδιο

Προληπτική Ιατρική

εικονίδιο

Διάγνωση/θεραπεία/Αντιμετώπιση

(Οξείων & Χρονίων

Παθολογικών Νοσημάτων)

εικονίδιο

Επίσκεψη/Νοσηλεία κατ οίκον

εικονίδιο

Συνταγογράφηση / Πιστοποιητικά / Ιατρικές Βεβαιώσεις

εικονίδιο

Σακχαρώδης Διαβήτης

εικονίδιο

Υπέρταση

εικονίδιο

Μεταβολικό σύνδρομο

εικονίδιο

Δυσλιπιδαιμίες

Ενδονοσοκομειακή Θεραπεία

Ενδονοσοκομειακή Θεραπεία